Våra tjänster

Ledarskap

Våra certifierade och erfarna projektledare säkerställer att de mål som sätts upp nås på utsatt tid och till beslutad budget. För att hjälpa våra kunder nå sina mål erbjuder vi utöver projektledning olika anpassade ledarskapstjänster så som förändringsledare, ledarskapscoach och interimschef. Vi Tillsammans med kunden bygger vi en produktiv och flexibel organisation med självgående medarbetare.

Molntjänster

Vi hjälper företag och organisationer att komma igång med molnbaserade lösningar, främst Microsoft Office 365 och Azure. Vi agerar även rådgivare åt de som redan använder dessa tjänster men vill maximera nyttan med ökad produktivitet, mobilitet och säkerhet. Det handlar då långt ifrån enbart om teknik utan minst lika viktigt är arbetssättet och de nya möjligheter som molnet erbjuder.

Bemanning

Vi hjälper IT-organisationer att säkerställa så att de har den bemanning som behövs för att stötta verksamheten på bästa sätt. Såväl generalister som specialister inom support, server- och applikationsdrift, nätverk och säkerhet samt utveckling och DevOps. Våra konsulter levererar alltid på hög nivå, både i kortare uppdrag och i långsiktiga åtaganden.

Strategi och arkitektur

Våra experter hjälper er att ta fram, etablera och att underhålla långsiktiga och hållbara strategier utifrån målen för just er verksamhet. Vi gör det med ett faktabaserat helhetsgrepp kring teknik, processer och personal. Vi nyttjar lämpliga ramverk och baserar arbetet på best practice och mycket lång erfarenhet.

Utbildning

Våra mest seniora och pedagogiska konsulter kan hålla utbildningar inom flera olika områden för er organisation. Det kan handla om så vitt skilda saker som juridik/GDPR, Molnet och Office 365, ITIL eller Projektledning. Vi delar med oss av vår långa erfarenhet samt det senaste på området.

Klienthantering

Vi är experter på metoder och teknik för att administrera en organisations alla digitala enheter så som datorer, mobiler och surfplattor - på ett enkelt och säkert sätt. Våra specialistkonsulter har jobbat med detta under mycket lång tid, med de ledande leverantörerna och hos mycket krävande kunder. Vi vet vad som behövs för att hålla en mycket hög säkerhet samtidigt som hanteringen blir effektiv för administratörerna och användarupplevelsen den allra bästa.